SHËRBIMET

PROJEKTIM

Mjafton që klienti të paraqesë idenë e projektit, stafi I Ndertuesit do ta shtjelloje

dhe realizoje projektin në mënyre profesionale duke u siguruar që klienti të marr

produktin e organizuar mirë dhe në afat më të shkurte të mundshëm. Synimet e

Ndertuesit janë që çdoherë të ofroje cilësi në shërbime dhe besueshmëri në

raport me klientin.

NDERTIM

Përvoja e krijuar në realizimin e projekteve mundëson që Ndertuesi të shkoje

përpara duke hapur shtigje të reja dhe duke kaluar sfida që punët inxhinierisë

shfaqin gjatë realizimit. Besimi I fituar në raport me klientët I lehtëson këto sfida

edhe më shumë kurse stafit të Ndertuesit I jep kurajo që sfida e radhës është

vetëm një projekt qe fillon dhe mbaron brenda një afati te caktuar.

KONSULENCË

Punët projektuese si dhe fazat e realizimit të punëve në parafabrikim apo edhe

në vend punishte janë pjese e punës që është bërë përditshmëri. Të gjitha këto

faza janë mundësi që Ndertuesi ju ofron klientëve në mënyre profesionale te

zgjedhin shërbimin I cili në përfundim garanton cilësinë, efikasitetin dhe

standard te lartë.

 

PËR NE

FOKUSI

NDERTUESI kryesisht merret me realizimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me konstruksione metalike.

Eksperienca në realizimin e punëve të projektimit, konstruksione çeliku, sandwichpaneleve (mbulesa), pahive, punëve të betonit të armuar, instalime elektrike, ujësjellës e kanalizimit etj.

Automatizimi i procesit të punës është gjithnjë në zhvillim e sipër. Procesi i certifikimit dhe standardizimit të stafit dhe proceseve të punës gjithashtu është çështje me prioritet. 

SUKSESI

Kompania është themeluar në vitin 2010 në Prishtinë, Kosove dhe vazhdon të punoj me përkushtim të veçantë duke angazhuar staf profesional si dhe duke investuar në kërkimin dhe aplikimin e metodave të reja të avancuara në punë.

 

EKSPERIENCA

​NDERTUESI tani ka në përvojë bashkëpunimi në realizimin e projekteve me ekspert të huaj si dhe vendorë, përvojë e cila është nga asetetmë të çmuara të Kompanisë.

Ekspertët tanë kanë kualifikime ndërkombëtare për punë profesionale dhe sfiduese në projekte komplekse të infrastrukturës duke ju falënderuar standardeve dhe aplikimit të teknologjisë moderne.

NDERTUESI është përfaqësues zyrtarë në Kosovë për:

LORCH   www.lorch.eu

Pajisjet Gjermane për saldim.

VANAD   www.vanad.com

Sistemeve CNC për prerje me plazma dhe laser.

Hypertherm   www.hypertherm.com

Pajisjet për prerje me plazma, laser dhe waterjet.

 
 

KLIENTËT

KONTAKT

KËRKESAT

Për çdo kërkesë, pyetje ose lavdërime, ju lutemi telefononi: +383 44 238 601 ose plotësoni formularin e mëposhtëm

MENAXHIMI

Ekrem Sallahaj

CEO

 

Bregu i Diellit

Prishtinë

Kosovë

10000

 

Mobile: 

+383 44 238 601

PUNËSIMI

Për të aplikuar për një punë, ju lutemi dërgoni një letër së bashku me C.V. në: info@ndertuesi.com

 
 

NDERTUESI - Copyright © 2018. All rights reserved.

IMG_5129